Praktijk Hineni

 

“Ieder mens draagt iets kostbaars in zich, dat in geen ander te vinden is.

Wat echter dit ‘kostbare’ is in een mens, kan hij slechts ontdekken wanneer hij zijn sterkste gevoelens, zijn innigste wens, datgene in hem wat zijn diepste innerlijke beroert, waarachtig beseft.” – Martin Buber

 

Contextuele therapieVisie

Welkom

Het leven geeft mooie en moeilijke periodes aan ons mee. Iedereen krijgt op zijn beurt te maken met teleurstelling, pijn en verlies. Je verliest je baan, er overlijdt iemand in je nabije kring of je bent ziek geworden. Het kan ook zijn dat het niet goed met je gaat, zonder dat er een duidelijk aanwijsbare oorzaak is.

Soms is het genoeg om hier over te praten met mensen in je eigen kring. Dit helpt om de gebeurtenissen te ordenen en ze een plek te geven in je leven. Soms heb je hulp nodig om anders te leren omgaan met wat er in jouw leven is gebeurd. Als jij wilt onderzoeken wat jou dwars zit in je persoonlijke relaties of op je werk, wat jou blokkeert in relatie met de ander, wat je zorg is of wat je verlangens zijn, ben je van harte welkom! Groei, ontwikkeling en vrijheid zijn vruchten van een contextueel therapie of coachtraject. 

Identiteit

Door het leven heen krijgen we allerlei groeikansen aangereikt. Niet alleen de mooie momenten, maar juist de scherpe kanten van het leven schuren ons op. De prettige én de pijnlijke ervaringen vormen ons tot die unieke persoon die we zijn. Wie je bent, zegt iets over wie je bent geworden – dwars door het leven heen. Wie je bent, is tegelijkertijd niet een vaststaand gegeven, maar een proces. Het ‘zijn’ van nu op weg naar de toekomst. Een proces van ‘zijn’ en ‘worden’.

Verlies

Vaak koppelen we verlies en rouw aan het overlijden van iemand, terwijl het leven een opeenstapeling is van overgangsmomenten. Verhuizen, van baan veranderen, kinderen krijgen (of juist niet), een relatie aangaan, ziek worden en allerlei andere levenssituaties omvatten een vorm van verlies. Door betekenis te geven aan dit verlies maken we ruimte in onszelf om verder te kunnen in de nieuwe fase van ons leven.

Burn-out

Het leven stelt allerlei vragen aan ons. En geeft ook opdrachten mee. In de manier waarop we onze antwoorden geven en onze verantwoordelijkheden oppakken, is het van belang om ons persoonlijk antwoord te geven. Te doen wat bij ons past, zodat we de ander en onszelf recht doen. Een burn-out laat ons weten dat onze huidige manier van doen niet meer werkt. Het nodigt ons uit om op zoek te gaan naar een nieuw, passend antwoord. Zo wil de crisis een kans zijn om een nieuwe balans in je leven te brengen. Een kans om die dingen te doen die echt bij jou horen.

Relaties

Het diepe kenmerk van relaties is vertrouwen. Wanneer we ervaren dat een relatie ‘lekker loopt’,  bedoelen we dat de onderlinge verbinding van vertrouwen over en weer stroomt. Toch kan deze verbinding ook geblokkeerd zijn geraakt. Dat kan gebeuren door heftige situaties in het leven waar we geen raad mee weten. Of doordat ons vertrouwen is geschonden. Of dat we het vertrouwen van de ander hebben beschadigd. Dat vraagt zorg en aandacht. En ook moed om daar mee aan de slag te gaan. Het oppakken van deze moed is een eerste stap in het herstel van verbinding.

Zichtbaar zijn

Je verlangen uitspreken betekent jezelf laten zien en horen vanuit je eigen unieke ‘zijn’. Dat is soms nog niet eens zo gemakkelijk. Je kunt goede redenen hebben om het niet te doen. Soms voelt ‘onderduiken’ veiliger dan zichtbaar worden. Toch verlies je in het onzichtbaar blijven ook een deel van jezelf. En de ander leert dit stukje van jou ook niet kennen. Zichtbaar worden is een cadeau aan jezelf en de wereld om je heen.

Gedachten en gevoelens

Soms denken we duizend gedachten. En ervaren we even zoveel gevoelens. Onze gedachten kunnen helpend zijn om tot goede acties te komen. Terwijl onze gedachten en gevoelens ook een maalstroom kunnen zijn. Een draaikolk waar we niet meer uit lijken te komen. Gedachten en gevoelens uitspreken is vaak een eerste hulpmiddel om innerlijk weer wat op orde te komen. Toch kunnen we juist in dat uitspreken schroom ervaren. Of schaamte, wat ons ervan weerhoudt om het daadwerkelijk te doen. Zwijgen maakt bovenal eenzaam. Wie mag jou horen? Wat heb jij nodig om je veilig te voelen, zodat je je uit zou durven spreken? En zou je daar naar op zoek durven gaan?  

Grenzen

Wie wij zijn, heeft ook alles te maken met het respecteren van onze eigen grenzen. Dit is een belangrijke kernwaarde in goede zorg voor onszelf en betrouwbare zorg voor degenen met wie we omgaan. In het hanteren van onze grenzen maken we niet alleen onszelf zichtbaar. We geven ook iets kostbaars aan de ander.

Stress

We vervullen vaak allerlei rollen: partner, ouder, broer/zus, kind van je ouders, vriend(in), werknemer of zzp’er, lid sportvereniging, etc. Zolang we zelf de regie hebben in al de rollen die we vervullen, ervaren we geen druk. Toch kunnen we onszelf in al die rollen ook verloren hebben. Bijvoorbeeld aan ons werk of aan onze rol als mantelzorger voor onze naaste. We kunnen ons zelfs verliezen aan onze missie of ons enthousiasme voor iets. Teveel geven aan iets of iemand geeft stress. Dat vraagt om bijsturing naar een nieuwe balans, waarin jij weer je eigen plek inneemt.

Steun vragen

Het kenmerkende van mens-zijn is dat we relationeel zijn. ‘Mens zijn’ in verbinding met de ander. Juist omdat ieder mens uniek is, maakt dat een samenzijn krachtig. Wat de een niet kan, kan de ander wellicht. Verbinding met elkaar aangaan, vraagt ook om vertrouwen te geven aan de ander. Hulp bieden en steun vragen zijn twee kanten van datzelfde vertrouwen wat je elkaar geeft en wat jullie beiden mooier maakt. Dat vraagt ook dat ieder zijn eigen kwetsbaarheid het hoofd leert bieden. Je bouwt aan iets moois: je toevertrouwen aan de ander in het vertrouwen dat de ander jouw vertrouwen met vertrouwen beantwoordt.  

Aanbevelingen

Ervaringen van klanten

Veel daadkracht en emphatie

Lenie is voor mij een bijzonder vakkundige therapeut. Een uiterst vriendelijke, rustige, integere vrouw met veel daadkracht en empathie. Zij heeft mij begeleid in de tijd dat ik intensief voor mijn moeder zorgde, wat een lang, zwaar en ingewikkeld proces was. Ik heb veel steun gehad door haar bijzondere aangename begeleiding. Zij gaf mij hoop, moed, kracht en duidelijkheid over mijn proces, mijn emoties en gevoelens.

Ik heb veel van haar geleerd. Lenie kon zo goed en duidelijk uitleggen waar het gedrag van een ander (familielid), maar ook van mijzelf vandaan komt. Ze kon het verduidelijken en vooral belangrijk hoe ga je er mee om… Zij leerde mij om mijn grenzen te herkennen en aan te geven en om voor mijzelf op te komen. Door oefeningen en duidelijke uitleg voelde dit voor mij goed en kon ik dit stapje voor stapje toepassen. Ik zag wat mijn gedrag met die ander(en) deed en dit gaf mij meer rust.

Altijd was er een luisterend oor en aandacht voor mijn persoonlijke- en/of  familieomstandigheden. Of waar nodig hield zij mij een spiegel voor. Zij gaf mij kracht, steun en vooral handvaten hoe verder te gaan. Zeker mede door Lenie heb ik deze nare, zware tijd vol kunnen houden. Ook nadat mijn moeder overleed, heb ik nog fijne gesprekken gehad om deze ingrijpende periode af te sluiten. Ik ben haar hier zeer dankbaar voor.

Henriëtte

Prettig en helpend

De sessies bij praktijk Hineni heb ik als prettig en helpend ervaren. Er was een band van wederzijds vertrouwen en dat voelde voor mij veilig om mijn hulpvragen te stellen.

Lenie heeft me stil gezet bij mezelf en de context van mijn familie waar ik vandaan kom.

Wat mij voor mij treffend is geweest, is de wijze waarop ze je laat voelen er voor je te zijn en te weten welke stap je kan en wil maken. Haar luisterend oor en het inspelen op de zaken waar ik tegenaan liep, soms met materiaal inzichtelijk gemaakt, gaf me openingen om verder te gaan.

Anna

Heel totaal

Lenie is in haar aandacht voor jou heel totaal. Ze ziet je, ze hoort je, ze luistert je tevoorschijn. Niets hoeft ongezegd te blijven in je contact met haar. En … alles mag er zijn en blijven. Geen oordeel, geen wegkijken of schaamte. Het mag er in zijn totaliteit zijn. En dan ga je er samen met haar naar kijken. En door het kijken wordt het minder zwaar en mag het bij je gaan horen.

A.V.

Wees vrij!

Wees vrij! Er is geen weg naar duurzame vreugde anders dan door de bereidheid je pijn te herkennen, erkennen en verkennen. Je kunt niet welkom heten zonder afscheid te nemen. Emoties - welke ook - zijn beweging. Ernaartoe bewegen, erdoorheen leren ademen en er woorden aan leren geven, vormen de waarheid die je vrij maakt. Zolang je blijft vechten tegen wat er is, strijd blijft voeren met wat gevoeld wil worden, ben je geketend op de plek waar je diep van binnen niet meer wilt zijn. Spreek je uit, al kreeg je nog zo vaak het deksel op de neus. Leer jezelf welkom heten, al was er nog zo veel afwijzing. Nieuwe veiligheid ontstaat voor je door meer emotionele risico's te nemen, niet minder. Je kwetsbaarheid is de sleutel die in je zak zit en die je verbindt met anderen, zonder wie je het niet klaarspeelt. Maak de keuze. Leer te rouwen. Verlaat je gevangenis. En wees vrij! (Bron: Jakob van Wielink) 

Contactgegevens

Praktijk Hineni:

Ma: 9.00-16.30 uur
Di: 9.00-16.30 uur
Do: 9.00-16.30 uur

Praktijkadres:

Loolaan 37
7314 AB
Apeldoorn