Praktijk Hineni

 

“Ieder mens draagt iets kostbaars in zich, dat in geen ander te vinden is.

Wat echter dit ‘kostbare’ is in een mens, kan hij slechts ontdekken wanneer hij zijn sterkste gevoelens, zijn innigste wens, datgene in hem wat zijn diepste innerlijke beroert, waarachtig beseft.” – Martin Buber

 

Contextuele therapieVisie

Op dit moment heeft Praktijk Hineni helaas

geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.

Welkom

Het leven geeft mooie en moeilijke periodes aan ons mee. Iedereen krijgt op zijn beurt te maken met teleurstelling, pijn en verlies. Je verliest je baan, er overlijdt iemand in je nabije kring of je bent ziek geworden. Het kan ook zijn dat het niet goed met je gaat, zonder dat er een duidelijk aanwijsbare oorzaak is.

Soms is het genoeg om hier over te praten met mensen in je eigen kring. Dit helpt om de gebeurtenissen te ordenen en ze een plek te geven in je leven. Soms heb je hulp nodig om anders te leren omgaan met wat er in jouw leven is gebeurd. Als jij wilt onderzoeken wat jou dwars zit in je persoonlijke relaties of op je werk, wat jou blokkeert in relatie met de ander, wat je zorg is of wat je verlangens zijn, ben je van harte welkom! Groei, ontwikkeling en vrijheid zijn vruchten van een contextueel therapie of coachtraject. 

Identiteit

Door het leven heen krijgen we allerlei groeikansen aangereikt. Niet alleen de mooie momenten, maar juist de scherpe kanten van het leven schuren ons op. De prettige én de pijnlijke ervaringen vormen ons tot die unieke persoon die we zijn. Wie je bent, zegt iets over wie je bent geworden – dwars door het leven heen. Wie je bent, is tegelijkertijd niet een vaststaand gegeven, maar een proces. Het ‘zijn’ van nu op weg naar de toekomst. Een proces van ‘zijn’ en ‘worden’.

Verlies

Vaak koppelen we verlies en rouw aan het overlijden van iemand, terwijl het leven een opeenstapeling is van overgangsmomenten. Verhuizen, van baan veranderen, kinderen krijgen (of juist niet), een relatie aangaan, ziek worden en allerlei andere levenssituaties omvatten een vorm van verlies. Door betekenis te geven aan dit verlies maken we ruimte in onszelf om verder te kunnen in de nieuwe fase van ons leven.

Burn-out

Het leven stelt allerlei vragen aan ons. En geeft ook opdrachten mee. In de manier waarop we onze antwoorden geven en onze verantwoordelijkheden oppakken, is het van belang om ons persoonlijk antwoord te geven. Te doen wat bij ons past, zodat we de ander en onszelf recht doen. Een burn-out laat ons weten dat onze huidige manier van doen niet meer werkt. Het nodigt ons uit om op zoek te gaan naar een nieuw, passend antwoord. Zo wil de crisis een kans zijn om een nieuwe balans in je leven te brengen. Een kans om die dingen te doen die echt bij jou horen.

Relaties

Het diepe kenmerk van relaties is vertrouwen. Wanneer we ervaren dat een relatie ‘lekker loopt’,  bedoelen we dat de onderlinge verbinding van vertrouwen over en weer stroomt. Toch kan deze verbinding ook geblokkeerd zijn geraakt. Dat kan gebeuren door heftige situaties in het leven waar we geen raad mee weten. Of doordat ons vertrouwen is geschonden. Of dat we het vertrouwen van de ander hebben beschadigd. Dat vraagt zorg en aandacht. En ook moed om daar mee aan de slag te gaan. Het oppakken van deze moed is een eerste stap in het herstel van verbinding.

Zichtbaar zijn

Je verlangen uitspreken betekent jezelf laten zien en horen vanuit je eigen unieke ‘zijn’. Dat is soms nog niet eens zo gemakkelijk. Je kunt goede redenen hebben om het niet te doen. Soms voelt ‘onderduiken’ veiliger dan zichtbaar worden. Toch verlies je in het onzichtbaar blijven ook een deel van jezelf. En de ander leert dit stukje van jou ook niet kennen. Zichtbaar worden is een cadeau aan jezelf en de wereld om je heen.

Gedachten en gevoelens

Soms denken we duizend gedachten. En ervaren we even zoveel gevoelens. Onze gedachten kunnen helpend zijn om tot goede acties te komen. Terwijl onze gedachten en gevoelens ook een maalstroom kunnen zijn. Een draaikolk waar we niet meer uit lijken te komen. Gedachten en gevoelens uitspreken is vaak een eerste hulpmiddel om innerlijk weer wat op orde te komen. Toch kunnen we juist in dat uitspreken schroom ervaren. Of schaamte, wat ons ervan weerhoudt om het daadwerkelijk te doen. Zwijgen maakt bovenal eenzaam. Wie mag jou horen? Wat heb jij nodig om je veilig te voelen, zodat je je uit zou durven spreken? En zou je daar naar op zoek durven gaan?  

Grenzen

Wie wij zijn, heeft ook alles te maken met het respecteren van onze eigen grenzen. Dit is een belangrijke kernwaarde in goede zorg voor onszelf en betrouwbare zorg voor degenen met wie we omgaan. In het hanteren van onze grenzen maken we niet alleen onszelf zichtbaar. We geven ook iets kostbaars aan de ander.

Stress

We vervullen vaak allerlei rollen: partner, ouder, broer/zus, kind van je ouders, vriend(in), werknemer of zzp’er, lid sportvereniging, etc. Zolang we zelf de regie hebben in al de rollen die we vervullen, ervaren we geen druk. Toch kunnen we onszelf in al die rollen ook verloren hebben. Bijvoorbeeld aan ons werk of aan onze rol als mantelzorger voor onze naaste. We kunnen ons zelfs verliezen aan onze missie of ons enthousiasme voor iets. Teveel geven aan iets of iemand geeft stress. Dat vraagt om bijsturing naar een nieuwe balans, waarin jij weer je eigen plek inneemt.

Steun vragen

Het kenmerkende van mens-zijn is dat we relationeel zijn. ‘Mens zijn’ in verbinding met de ander. Juist omdat ieder mens uniek is, maakt dat een samenzijn krachtig. Wat de een niet kan, kan de ander wellicht. Verbinding met elkaar aangaan, vraagt ook om vertrouwen te geven aan de ander. Hulp bieden en steun vragen zijn twee kanten van datzelfde vertrouwen wat je elkaar geeft en wat jullie beiden mooier maakt. Dat vraagt ook dat ieder zijn eigen kwetsbaarheid het hoofd leert bieden. Je bouwt aan iets moois: je toevertrouwen aan de ander in het vertrouwen dat de ander jouw vertrouwen met vertrouwen beantwoordt.  

Aanbevelingen

Ervaringen van klanten

Het eigen familiewapen 

Lenie ontmoette ik op een verjaardag. We zaten naast elkaar en raakten in gesprek. De vragen die ze mij die avond stelde bleven mij bij. Invoelend, maar ook direct. Ze raakte meteen de gevoelige snaar. En na die bewuste avond wist ik dat ik – eindelijk – de juiste persoon had gevonden met wie ik wilde doorspreken.

De gesprekken met Lenie leerden mij om op een gezonde manier naar familiestructuren te kijken. En binnen deze structuren zelf de juiste plaats in te nemen en rol te pakken. Lenie liet mij inzien dat ieder familielid een eigen plaats, rol en verantwoordelijkheid heeft. En dat ik alleen verantwoordelijk ben voor mijn eigen stukje. Wat een opluchting! Deze levendige gesprekken resulteerden in mooie gesprekken waarbij ook mijn man aanwezig was. Samen konden wij ons vervolgens richten op de vraag: wat voor gezin willen wij samen zijn? Wat wordt ons familiewapen? De erfenis van je (familie)geschiedenis draag je mee. Maar Lenie leerde mij dat deze erfenis geen loden last hoeft te zijn. In tegendeel, ik ervaar nu juist rust en ontspanning. Heel erg bedankt Lenie. 

Sonja (31 jaar)

Met warme, liefdevolle en betrokken aandacht ben ik begeleid door Lenie Draaijer. Het kijken naar mezelf vanuit de context van mijn gezin van oorsprong heeft mij enorm veel inzicht opgeleverd, inzicht die bevrijdend werkt en mij ruimte geeft om verder te ontwikkelen en groeien. 

Marieke (54 jaar)

Lenie heeft mij bijzonder goed geholpen met haar therapie en prettige manier van werken. Ze heeft me zelfs nog meer uitgedaagd dan mijn hulpvraag! Lenie heeft een professionele manier van werken zodat je van tevoren weet waar je aan toe bent. Ook geeft ze je alle ruimte gedurende het proces. Tijdens de sessies heeft Lenie 100% aandacht voor je en luistert ze heel nauwkeurig, ze vraagt goed door en weet de juiste snaren te raken en onderzoeken. Ook zet ze je echt aan het werk en aan het denken op een prettige manier. Kortom een cadeautje voor jezelf en ‘life changing’! 

Alien (32 jaar)

Wees vrij!

Wees vrij! Er is geen weg naar duurzame vreugde anders dan door de bereidheid je pijn te herkennen, erkennen en verkennen. Je kunt niet welkom heten zonder afscheid te nemen. Emoties - welke ook - zijn beweging. Ernaartoe bewegen, erdoorheen leren ademen en er woorden aan leren geven, vormen de waarheid die je vrij maakt. Zolang je blijft vechten tegen wat er is, strijd blijft voeren met wat gevoeld wil worden, ben je geketend op de plek waar je diep van binnen niet meer wilt zijn. Spreek je uit, al kreeg je nog zo vaak het deksel op de neus. Leer jezelf welkom heten, al was er nog zo veel afwijzing. Nieuwe veiligheid ontstaat voor je door meer emotionele risico's te nemen, niet minder. Je kwetsbaarheid is de sleutel die in je zak zit en die je verbindt met anderen, zonder wie je het niet klaarspeelt. Maak de keuze. Leer te rouwen. Verlaat je gevangenis. En wees vrij! (Bron: Jakob van Wielink) 

Contactgegevens

Praktijk Hineni:

Ma: 9.00-16.30 uur
Di: 9.00-16.30 uur
Do: 9.00-16.30 uur

Praktijkadres:

Loolaan 37
7314 AB
Apeldoorn