Visie contextuele benadering

“Ieder mens is verbonden en geworteld in (familie)relaties”

 

Contextuele therapieOver mij

De contextuele benadering in het kort

De contextuele benadering berust op het ethisch perspectief dat mensen vóór alles verantwoordelijk zijn voor elkaar. Wie in staat is om zijn verantwoordelijkheid te vertalen in passende zorg voor de ander en tegelijkertijd in passende zorg voor zichzelf, groeit als mens en verwerft vrijheid.

Verbonden…

We zijn als mens verbonden met de mensen die bij ons horen. Bijvoorbeeld onze partner, kinderen, ouders, grootouders en andere belangrijke (familie-)relaties. Al deze relaties vormen met elkaar onze ‘context’.

…en geworteld

Ook zijn we als mens geboren en ‘geworteld’ binnen een familie. Ons gezin van herkomst laat ons kennis maken met het leven en hoe we ons dienen te verhouden ten opzichte van onze medemensen. Hier leren we wat liefhebben is, wat verbinden is, hoe we kunnen afbakenen en hoe we een conflict aangaan. Hier leren we hoe het leven, de wereld en hoe relaties in elkaar zitten. In ons gezin van herkomst ontwikkelen we gedachtepatronen, leren we om te gaan met emoties en leren we verwachtingen en opdrachten. Ook kunnen er specifieke gebeurtenissen in ons gezin van herkomst hebben plaatsgevonden die grote doorwerking en invloed hebben voor ons verdere leven.

Het contextuele denken is ontwikkeld door Iván Böszörményi-Nagy

Iván Böszörményi-Nagy (1920-2007)

“Onze gezinnen van herkomst en onze familie in vorige generaties vormen het basispatroon van ons leven en de toekomst van nieuwe generaties. De contextuele benadering kijkt naar de verbanden die er bestaan binnen de generaties. Daarom spreken we ook wel van ‘intergenerationele therapie’.

Dit contextuele denken is ontwikkeld door Iván Böszörményi-Nagy, een Hongaarse psychotherapeut. In gesprekken met cliënten kwam Nagy begrippen als rechtvaardigheid, betrouwbaarheid en loyaliteit tegen. Hij ontdekte dat betrouwbaarheid in intermenselijke relaties vorm krijgt door een rechtvaardige balans tussen geven en nemen.

Nagy beschreef menselijke relaties in de onderscheiding van vier dimensies:

  1. Allereerst zijn dat de feiten van ons leven.
  2. Als tweede de psychologische vermogens die we ontwikkeld hebben en waarmee we in beweging kunnen komen of juist geblokkeerd raken.
  3. Tevens hebben we allerlei patronen en gedrag aangeleerd en het gedrag van anderen beïnvloedt ons.
  4. Daarnaast heeft onze geschiedenis invloed in onze relaties. Vooral onze basisrelaties tijdens onze eerste levensjaren hebben grote invloed op ons gedrag.

Wanneer we vastlopen in onze huidige relaties (met partner, vrienden, werk) heeft dit vaak een relationele oorzaak in de (familie)relaties, waarin wij in onze basisjaren gevormd zijn. De contextuele benadering ziet deze relaties als de meest krachtige bron van heling en ontwikkeling en zij bieden tevens kansen om met de problemen om te gaan. De therapeut is meerzijdig partijdig met alle partijen die betrokken zijn en (al dan niet aanwezig) beïnvloed worden door de therapie.

“De contextuele benadering ziet deze relaties als de meest krachtige bron van heling en ontwikkeling en zij bieden tevens kansen om met de problemen om te gaan.”

De contextuele benadering hanteert de vier dimensie (van de relationele ethiek) als uitgangspunt. Dat betekent dat mensen aangesproken worden op het zorg hebben voor de belangen van de ander naast de bevrediging van de eigen behoeften. Relationele ethiek gaat onder andere over de kracht en de onmacht van de verbinding en de samenwerking in relaties. Dit kan zowel de verbinding met jezelf zijn als de verbinding met anderen. Groei, ontwikkeling en je kunnen verbinden in vrijheid zijn vruchten van een contextueel begeleidingstraject. De contextuele benadering is een preventieve én herstellende manier van werken voor individuen in relatie tot hun context, voor familie, gezin- en ook werkrelaties, omdat het rekening houdt met afkomst én toekomst. Zelfs wanneer geen letterlijk herstel van relaties mogelijk is, biedt deze benadering toch uitkomst.

Contact

Heeft u een hulpvraag en spreekt de contextuele benadering u aan? Laat hier uw contactgegevens achter en ik neem binnenkort contact met u op!

7 + 11 =

Wees vrij!

Wees vrij! Er is geen weg naar duurzame vreugde anders dan door de bereidheid je pijn te herkennen, erkennen en verkennen. Je kunt niet welkom heten zonder afscheid te nemen. Emoties - welke ook - zijn beweging. Ernaartoe bewegen, erdoorheen leren ademen en er woorden aan leren geven, vormen de waarheid die je vrij maakt. Zolang je blijft vechten tegen wat er is, strijd blijft voeren met wat gevoeld wil worden, ben je geketend op de plek waar je diep van binnen niet meer wilt zijn. Spreek je uit, al kreeg je nog zo vaak het deksel op de neus. Leer jezelf welkom heten, al was er nog zo veel afwijzing. Nieuwe veiligheid ontstaat voor je door meer emotionele risico's te nemen, niet minder. Je kwetsbaarheid is de sleutel die in je zak zit en die je verbindt met anderen, zonder wie je het niet klaarspeelt. Maak de keuze. Leer te rouwen. Verlaat je gevangenis. En wees vrij! (Bron: Jakob van Wielink) 

Contactgegevens

Praktijk Hineni:

Ma: 9.00-16.30 uur
Di: 9.00-16.30 uur
Do: 9.00-16.30 uur

Praktijkadres:

Loolaan 37
7314 AB
Apeldoorn