De sessies bij praktijk Hineni heb ik als prettig en helpend ervaren. Er was een band van wederzijds vertrouwen en dat voelde voor mij veilig om mijn hulpvragen te stellen.

Lenie heeft me stil gezet bij mezelf en de context van mijn familie waar ik vandaan kom.

Wat mij voor mij treffend is geweest, is de wijze waarop ze je laat voelen er voor je te zijn en te weten welke stap je kan en wil maken. Haar luisterend oor en het inspelen op de zaken waar ik tegenaan liep, soms met materiaal inzichtelijk gemaakt, gaf me openingen om verder te gaan.

Anna