Werkwijze praktijk Hineni

 

“Vrijheid is een gevolg van verantwoordelijkheid nemen.”

– Henri Cloud –

 

 

VisieOver mij

Contextuele therapie in 3 stappen

1.

Hulpvraag in beeld brengen

In de eerste gesprekken bij Praktijk Hineni proberen we met elkaar in beeld te brengen wat jouw hulpvraag is, waar je tegenaan loopt in het leven en waar jouw verlangen over gaat. Ook maken we in deze eerste gesprekken een gezinstekening/familie-opstelling (genogram) over drie generaties. Dit middel wordt toegepast binnen de contextuele therapie. Dit zal de leidraad vormen voor de therapie.

Aandacht voor jouw hulpvragen

Na deze onderzoeksfase gaan we dieper in op jouw hulpvragen. We richten ons in deze gesprekken op de thema’s die voor jou aan het licht zijn gekomen en die in jouw leven aandacht verdienen om je verder te kunnen ontwikkelen. We evalueren regelmatig of we op de goede weg zitten en of er sprake is van groei en ontwikkeling.

2.

3.

Stilstaan bij borging

In de afrondende fase evalueren we het proces. We staan stil bij wat je hebt bereikt met betrekking tot jouw thema’s en hoe je dit kunt borgen in je leven. We bespreken op welke manier je de toekomst tegemoet wilt gaan en welke handreikingen je daarvoor nodig denkt te hebben.

Zelfstandig verder op je levensroute

Soms zijn enkele gesprekken voldoende om verder te kunnen, soms is er meer nodig. Het uitgangspunt hierbij is altijd dat het er om gaat dat jij weer zelfstandig verder kunt op jouw levensroute.

NB. Zelf heb ik ook mijn grenzen. Ik ben geen arts en geen psychiater. Hiervoor zal ik je moeten doorverwijzen. Dat zou voor meer situaties kunnen gelden. Daarom onderzoeken we in de intakefase wat jouw hulpvraag is en wat de beste hulp is. 

In het proces van therapie en begeleiding kan levensovertuiging een rol spelen. Voor mijzelf is het christelijk geloof een bron van inspiratie. Binnen Praktijk Hineni kan aan jouw levensovertuiging aandacht besteed worden. Uiteraard alleen wanneer dit voor jou wenselijk en gepast is. In mijn praktijk werk ik met volwassenen vanaf 18 jaar. Cliënten jonger dan 18 jaar neem ik niet aan 

Wat biedt Praktijk Hineni?

Praktijk Hineni biedt begeleiding bij relatieproblemen (met partner, gezin, familie, werk, etc.), communicatie, identiteit, stress en burn-out klachten, angst en onzekerheid, somberheid en depressieve klachten, eenzaamheid, lichamelijke klachten door spanning en stress, verlies en rouw (door overlijden, ziekte of onvervulde wensen, zoals kinderloosheid), verbeteren van de kwaliteit van je leven, zelfbeeld en eigenwaarde, assertiviteit, moeite met het hanteren van grenzen, zingevingsvragen, etc.

2 + 11 =

Wees vrij!

Wees vrij! Er is geen weg naar duurzame vreugde anders dan door de bereidheid je pijn te herkennen, erkennen en verkennen. Je kunt niet welkom heten zonder afscheid te nemen. Emoties - welke ook - zijn beweging. Ernaartoe bewegen, erdoorheen leren ademen en er woorden aan leren geven, vormen de waarheid die je vrij maakt. Zolang je blijft vechten tegen wat er is, strijd blijft voeren met wat gevoeld wil worden, ben je geketend op de plek waar je diep van binnen niet meer wilt zijn. Spreek je uit, al kreeg je nog zo vaak het deksel op de neus. Leer jezelf welkom heten, al was er nog zo veel afwijzing. Nieuwe veiligheid ontstaat voor je door meer emotionele risico's te nemen, niet minder. Je kwetsbaarheid is de sleutel die in je zak zit en die je verbindt met anderen, zonder wie je het niet klaarspeelt. Maak de keuze. Leer te rouwen. Verlaat je gevangenis. En wees vrij! (Bron: Jakob van Wielink) 

Contactgegevens

Praktijk Hineni:

Ma: 9.00-16.30 uur
Di: 9.00-16.30 uur
Do: 9.00-16.30 uur

Praktijkadres:

Loolaan 37
7314 AB
Apeldoorn